Årsmøte i yrkesseksjonen

I går ble årsmøte gjennomført. Årsmøtet hamret og vedtok saksliste og planer omtrent slik som de var forelagt. Slettebakken stilte med 3 medlemmer på møte av totalt ca 15 deltagere. Det ble også tid til hyggelige og gode samtaler, pizza og utlodding av «stasj».

I midten av januar blir det antagelig årsmøte i fagforeningen, og info om dette kommer antagelig midten av desember. Her skal vi prøve å få lagt frem en sak eller to til avstemning, slik at vi får enda en instans som skal arbeide for betalt pause for oss i skolen.

Årsmøte i dag

I dag kl.18.30 – 20.30 er det årsmøte i Fagforbundet Årstad yrkesseksjonen for kirke, kultur og oppvekst i Solheimsgaten 16A. Tillits- og varatillitsvalgt skal på dette møte. Dersom du har lyst å slå følge med oss å bli med på dette møte, så kan du også «henge» med oss på skolen etter arbeidstid. Vi tar bybanen fra Slettebakken cirka kl.18.00.

 

Forskere på ulv blir motarbeidet og ikke trodd på

I denne artikkelen på NRK.no, kan en lese at det er mange som ikke stoler på fagfolk og forskning som blir gjort på ulv i Norge. Begge sider av ulvesaken er skeptisk og mistroisk. Når fagfolk kommer med et mål på hva som er en levedyktig og sunn ulvebestand, så mener ulveforkjemperne at det er alt for få, og ulvemotstanderne mener det er alt for mange. Fagfolk som driver med forskning på området føler seg mistrodd fra begge sider. Det er vel på tide vi begynner å tro på hva systematisk og god forskning forteller oss, enn at vi skal synse og ta våre egne vurderinger basert på en alternativ virkelighetsforståelse, som i all hovedsak er styrt av følelser. Skjerpings folkens.. 

 

Vi må lære at det er stor forskjell på oppfattelser og kunnskap. Vi kan få amerikanske tilstander, med åpenlyse løgner og forvridde sannheter. Når det gjelder ulven, så må vi i hvert fall unngå å få en politikk som ikke er reversibel, og at vi risikerer at ulven blir å finne på listen over utdødde dyr. Nå som arbeiderpartiet og Senterpartiet skal styre landet, må en følge nøye med, og unngå at nettopp dette kan skje, at ulvebestanden blir så lav at den ikke kan overleve fremtiden, for eksempel pga alt for smalt genbasseng, at den dør ut av seg selv.

 

Dette er en liten filmsnutt som alle burde se.

«Volves saved Yellowstone National Park – The Northern Range»

Publisert
Kategorisert som Blog

Betalt pause

Dersom vi skal få betalt pause eller ikke, er i stor grad avhengig av at vi alle er med å sannsynliggjøre at dette er den beste løsningen for alle. Jeg vil utfordre dere alle til å ha dette som et diskusjonstema dere kollega imellom, og finne de gode begrunnelsene som sier at det er riktig og viktig å innføre betalt pause for alle. Vi må tenke nøye igjennom dette, finne de gode løsningene, der vi skal ivareta skole- og SFO-drift, og skape en  bedre skole og SFO, og ha gode og sunne arbeidsforhold for alle. 

 

Neste steg i prosessen fremover, er at rektor og tillitsvalgt skal ha et møte med en skole som har betalt pause for alle sine ansatte, og har svært gode erfaringer med dette. Jeg håper dette møtet finner sted i uke 41. Agenda for dette møtet er blant annet å lytte og høre hva som er bra med betalt pause, og hvordan skolen i praksis har funnet rom til betalt pause for alle i sin drift. 

Hvordan skal vi møte slike mennesker

«Biskopen har tatt vikarprest Vidar Nes Mygland ut av teneste. Presten meiner at kvinner ikkje bør vere prestar.»

Les saken på

NRK.no

.

Vidar Nes Mygland har uttalt i Sunnmørsposten at kvinner ikke kan være prester, og han vil ikke ha Gudstjeneste med kvinnelige kollegaer. 

Det er bare en ting å si, dette er trist. 

Publisert
Kategorisert som Blog

Advokatforsikring

I perioden 20. september 2021 til 31.desember 2021 kan alle yrkesaktive medlemmer av Fagforbundet bestille kollektiv advokatforsikring til 79 kr/mnd. En individuell forsikring koster 167 kr/mnd, så dette tilbudet gir nesten 53% rabatt. På denne linken kan du lese om hva denne advokatforsikringen dekker.

 

Fagforbundet selv sier at en advokatforsikring er kommet på plass fordi Fagforbundet ønsker å sikre medlemmene ved hjelp av gode kollektive forsikringsavtaler som bidrar til å gi medlemmene trygghet, også i privatlivet. Dette er en kollektiv forsikring som nye medlemmer automatisk blir en del av, og må resevere seg mot dette om de ikke ønsker denne forsikringen. Det er verdt å merke seg at det ikke er anledning til å si opp denne kollektive advokatforsikringen etter du f.eks har hatt den en stund. Velger du å bestille advokatforsikring etter 31. desember 2021, så må du regne med å få en karantenetid på 6 måneder.

 

Her kan du bestille advokatforsikring.

Høsttegn

Ta opp båt er et tydelig høsttegn. Og en blir brutalt påminnet at det er lenge til en igjen kan flyte rundt på sjøen, og nyte naturen og havets delikatesser. Når båten er kommet i hus, da slipper bekymringene å ta overhånd når høstværet slår seg vrang.

Publisert
Kategorisert som Blog

Betalt pause

Jeg har vært i kontakt med mange skoler i Bergen Kommune, og det er fremdeles mange igjen. Jeg har spurt disse skolene om de har betalt pause for sine assistenter og fagarbeidere. De fleste svarer nei, og mange av skolene som sier nei, sier også at dette ikke har vært et tema eller problemstilling hos dem. Det er også noen skoler som ikke gir betalt pause, som sier at dette er noe de ønsker å få til å gi betalt pause for alle. En foreløpig liste over skolene som gir betalt pause er: Bjørndalskogen, Garnes, Krohnstad og Skeie.

Jeg ønsker å få frem alle fordelene med å gi betalt pause, og jeg trenger innspill fra dere alle. Jeg trenger å fremstille gode og tunge argumenter som sannsynliggjør at fordelene betalt pause i skolen er større  en ulempene. Jeg håper alle kan reflektere dypt i dette tema, at dette er et tema vi jevnlig snakker sammen om. Jeg håper dere også kan tenke på praktiske løsninger om hvordan vi kan opprettholde ansvarlig drift med 7,5 timer på arbeidsplassen. Målet mitt er at vi får belyst vårt ønske om betalt pause på en slik måte, at det blir vanskelig å avvise dette ønsket, fordi en ser at dette vil være det beste for alle.

Årsmøte for Fagforbundet yrkesseksjonen kirke, skole og idrett avd. Årstad

Fagforbundet avd. Årstad

Kunngjøring og innkalling til Årsmøte
Torsdag 7. oktober 2021 kl 18.30-2030 blir det årsmøte i fagforeningens lokaler i Solheimsgaten 16 A (med forbehold om endring av lokale).
Dagsorden
1. Godkjenning av kunngjøring og innkalling
2. Konstituering
3. Årsberetning for 2020
4. Innkomne forslag
5. Handlingsplan 2021
6. Utlodning og pizza
Alle medlemmer i bydelen skal ha mottatt e-post angående dette. Dersom du ikke har mottatt den kan det være fordi vi mangler oppdatert enten arbeidssted eller e-postadresse. Dette kan du endre på Fagforbundets nettsider eller ta kontakt, så hjelper vi deg.
Hilsen styret i yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Fagforbundet Årstad

Forslag til handlingsplan ligger her:

Lenke til dropbox